| شنبه، 09 مهر 1401
نگاه ایران: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در بخشنامه ای به دستگاه ها اعلام کرد: حقوق و مزایای کارمندان در تیرماه ...
عضو هیأت رییسه مجلس خبر داد:
نگاه ایران: عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: براساس ابلاغ رئیس مجلس به رئیس جمهور، حداقل حقوق کارمندان دولت در سال ...
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور؛
نگاه ایران:معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده بود که متوسط ...