| چهارشنبه، 26 مرداد 1401
معاون وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک ایران:
نگاه ایران: مدیر کل گمرک ایران در جریان بازدید از زیر ساخت های تجاری، اقتصادی، گردشگری و مجتمع بندری کاسپین بیان کرد: ...
نگاه ایران :طی حکمی از سوی فرود عسگری رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، ابوالقاسم یوسفی نژاد به عنوان ناظر گمرکات گیلان ...
ویدا شفقتی ناظر جدید گمرکات گیلان؛
نگاه ایران: ناظر جدید گمرکات گیلان گفت: هدف ما تداوم اهداف تعیین شده از سوی ستاد مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران و ...