| جمعه، 07 بهمن 1401
نگاه ایران: برای خرید خودروی ام جی، GS در بازار بسته به مدل موردنظر و میزان کارکرد آن باید حداقل 135 میلیون تومان ...