| سه شنبه، 07 تیر 1401
نگاه ایران: رسته هاو ظرفیت های منتخب اشتغال به تفکیک هر استان در قالب طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار(تکاپو) شناسایی ...
در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رشت عنوان شد:
نگاه ایران/ مریم صابری: اولین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رشت با حضور فرماندار جدید محمد احمدی صبح امروز پنج شنبه ...