| جمعه، 07 بهمن 1401
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه تشریح کرد؛
نگاه ایران: بنابر اعلام سخنگوی سازمان برنامه و بودجه نحوه تامین منابع ١٧هزار و٤٠٠ میلیارد تومانی برای حمایت از تولید و ایجاد ...