| جمعه، 07 بهمن 1401
نگاه ایران:  سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس، توضیحاتی پیرامون افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۷ ارائه کرد. به گزارش تسنیم، علی اصغر یوسف ...
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی:
نگاه ایران: سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون قیمت آب، برق و گاز در بودجه سال ...