جمعه، 16 خرداد 1399 | 2020 Friday 05 ,June  

نگاه ایران:طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، جرایم مرتکب شده در نظام استاندارد مطابق با قانون مجازات اسلامی و قوانین به روز شده قوه قضاییه تعریف شده است. "قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد" توسط رئیس جمهوری برای اجرا به ...