| دوشنبه، 27 دی 1400
در پی‌ بی‌‌ارزش شدن ارزش پول ملی‌
نگاه ایران: فرامرز توفیقی با بیان اینکه دولتی ها و کارفرمایان، افزایشِ هشتصد هزار تومانی هزینه های زندگی را پذیرفته اند، گفت: ...
نگاه ایران: نماینده کارگران در کمیته دستمزد با اشاره به تعیین هزینه معیشت ۹۶ به عنوان معیاری برای تعیین دستمزد ۹۷ در ...
نگاه ایران:رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه تاثیر تورم واقعی در سبد معیشت خانوار یکی از ...