| شنبه، 05 آذر 1401
نگاه ایران: سنگین وزن ترین زن جهان که در سال 2008 با 454 کیلوگرم به این عنوان دست پیدا کرده بود، پس ...