شبِ دوم از همایشی در بزرگداشت اکبر رادی در تماشاخانه‌ی هامون؛
پنجشنبه ۲ آذر، «هاملت با سالاد فصل» به کارگردانی مازیار سیدی
2 آذر 96

نگاه ایران: به نقل از مشاور رسانه ای همایشی در بزرگداشت اکبر رادی، دومین شب از نمایشنامه خوانی به شیوه ی تئاتر کاغذی، با «هاملت با سالاد فصل» به کارگردانی مازیار سیدی، شبِ پنجشنبه ۲ آذر، ساعت ۱۸ در تماشاخانه ی ...

همایشی در بزرگداشت اکبر رادی در تماشاخانه هامون؛
پنج نقش خوانی از نمایشنامه های اکبر رادی به شیوه ی تئاترکاغذی
27 آبان 96

نگاه ایران: پنج نقش خوانی از نمایشنامه های اکبر رادی به شیوه ی تئاترکاغذی در تماشاخانه ی هامون روی صحنه می رود. به گزارش مشاور رسانه ای این پروژه، همایشی در بزرگداشت اکبر رادی به منظور یادی از این نمایش نامه نویس بزرگ ...