| یکشنبه، 03 مهر 1401
در پی احداث راه آهن آستارا-آستارا؛
نگاه ایران:  استاندار اردبیل در خصوص سفر به جمهوری آذربایجان گفت: با برگزاری جلسات کارشناسی و انجام مذاکره با مسئولان راه آهن ...
نگاه ایران: با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران، اکبر بهنام جو به عنوان استاندار جدید استان اردبیل معرفی شد. به گزارش ایسنا ...
در جلسه امروز هیات دولت؛
نگاه ایران:سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور گفت: در جلسه امروز هیات دولت که به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد، گزینه های پیشنهادی ...