| یکشنبه، 14 آذر 1400
نگاه ایران:مدیر عامل ساپکو با بیان اینکه در پروژه پلت فرم جدید ایران خودرو پینین فارینا وظیفه طراحی چهار مدل خودرو شامل ...