| چهارشنبه، 08 تیر 1401
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان؛
نگاه ایران: صبح روز پنجشنبه 10 اسفند ماه، کارگاه هم اندیشی سیاست گذاری و سناریونگاری برنامه آمایش استان گیلان با حضور ریئس، ...
لاریجانی رئیس مجلس در جلسه شورای اداری گیلان؛
نگاه ایران: رئیس مجلس گفت: در سطح قوای سه گانه، هماهنگی و رفت وآمدهای فکری وجود دارد و طبیعی است در کشوری ...
استاندار گیلان در نشست کارگروه تخصصی آمایش سرزمینی مطرح کرد:
نگاه ایران: استاندار گیلان در نشست کارگروه تخصصی آمایش سرزمینی با بیان اینکه با تهیه سند آمایش سرزمینی می توان در ادامه کار ...