| پنجشنبه، 10 آذر 1401
افت 10 درصدی ميانگين قيمت كنونی واحدهای مسكونی نسبت به آخرين ماه سال گذشته
به گزارش نگاه ایران: بازار مسکن در شروع سال 94 با اعمال شوک جدید به متعاملین، عملکرد فوق العاده بهتر از آنچه ...
ركود در معاملات و فضای مناسب برای مشتريان :
به گزارش نگاه ایران: این تنها مدیران وزارت امور خارجه نیستند که سخت ترین سه ماه عمرشان را پیش رو دارند، فعالان ...