| یکشنبه، 14 آذر 1400
نگاه ایران:چیزی نمانده که نبودن مرتضی پاشایی یک ساله شود اما با وجود گذشت این مدت طولانی، هنوز حاشیه ها این هنرمند ...