| دوشنبه، 07 اسفند 1402
نگاه ایران: دبیر شورای عالی مناطق آزاد در واکنش به افزوده شدن 86 منطقه ویژه اقتصادی به لایحه دولت توسط نمایندگان مجلس ...
نگاه ایران: دکتر بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با همراهی دکتر مسرور رییس هیات ...
دیدار مالک سپیدرود با مشاور رییس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد؛
نگاه ایران:جواد تن زاده مالک باشگاه سپیدرود با دکتر بانک مشاور رییس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد برگزار شد. با هماهنگی ...
مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد:
نگاه ایران: دکتر مرتضی بانک، مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد، بهمراه معاونین دبیرخانه شورایعالی، به منظور بازدید از پروژه های ...
نگاه ایران/مانی پوراحمد: امروز دوشنبه 17 مهرماه با حضور مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در منطقه آزاد انزلی چهار ...
در بازدید دکتر مرتضی بانک از منطقه آزاد انزلی؛
نگاه ایران:در جریان حضور دکتر مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد، چهار طرح سرمایه گذاری تولیدی بخش خصوصی ...
سفر دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد به منطقه آزاد انزلی؛
نگاه ایران: مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد از بلوار دسترسی به مجتمع بندری کاسپین و موج شکن غربی و ...