دوشنبه، 07 بهمن 1398 | 2020 Monday 27 ,January  

نگاه ایران:ساعت رسمی کشور امشب یک ساعت به عقب کشیده می شود. بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی ساعت رسمی کشور در ساعت 24 سی ام شهریور یک ساعت به عقب برگردانده می شود. ساعت رسمی ...