| دوشنبه، 04 مهر 1401
با ۳ رای موافق شورای شهر؛
نگاه ایران: «حکمت توفیقی» با برگزاری انتخابات و کسب سه رأی موافق به عنوان شهردار تولمشهر از توابع بخش تولمات شهرستان صومعه سرا ...