| یکشنبه، 02 آبان 1400
باز‌ آفرینی مصائب انسانی؛
علیرضا طیاری منتقد تئاتر نمایش مفهومی «کات = بلاک» حرف زیاد دارد، و این حرف کمی نیست؛ به ویژه وقتی به خاطر بیاوریم، یک ...
به روایت تصویر؛
نگاه ایران/ پویا بازارگرد: نمایش «کات = بلاک» با کارگردانی یاسر میرحمیدی و بازی نسرین بابایی شب گذشته، سه شنبه 7 شهریور در سالن رحمدل ...
به بهانه اجرای نمایش «کات= بلاک» در رشت؛
نگاه ایران: باتوجه به اهمیت موضوع و مفهوم تئاتر کات= بلاک به گفت گو با نسرین بابایی تنها بازیگر زن این نمایش پرداخته ...