| دوشنبه، 27 دی 1400
پس از برگزاری تحلیف؛
نگاه ایران/ گروه سیاسی: صبح امروز او شهریور ماه، در مراسم تحلیف و قرائت سوگند اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی آستانه اشرفیه که با ...