| پنجشنبه، 07 بهمن 1400
معاون خدمات شهر منطقه یک رشت خبر داد:
نگاه ایران: در امتداد سلسله برنامه های اوقات فراغت وکسب مهارت توسط کودکان و نونهالان شهرداری منطقه یک اقدام به برگزاری جشنواره «شناخت ...