| سه شنبه، 25 مرداد 1401
واکنش مشایخی به حواشی صحبت هایش در جشن منتقدان؛
نگاه ایران: جمشید مشایخی در گفت و گویی به حواشی پیش آمده در جشن منتقدان و حرفهایش در مورد عزت الله انتظامی واکنش ...
نگاه ایران:یک روایت تازه از پشت پرده اختلاف عزت الله انتظامی و جمشید مشایخی؛ از ضبط جداگانه سکانس های «هزاردستان» تا رایزنی ...
نگاه ایران:  محمود گبرلو با اشاره به اظهارات جمشید مشایخی در جشن منتقدان سینمایی از برگزارکنندگان مراسم های سینمایی درخواست کرد که سنجیده ...