| شنبه، 09 مهر 1401
فرماندار آستارا در بازدید از پروژه‌های آبیاری سازمان جهاد کشاورزی؛
نگاه ایران:فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا گفت:مدیریت منابع آب، اراضی کشاورزی شهرستان را متحول ساخته و به اقتصاد منطقه کمک خواهد کرد. یونس ...