| یکشنبه، 01 خرداد 1401
واکنش مشایخی به حواشی صحبت هایش در جشن منتقدان؛
نگاه ایران: جمشید مشایخی در گفت و گویی به حواشی پیش آمده در جشن منتقدان و حرفهایش در مورد عزت الله انتظامی واکنش ...
نگاه ایران:یک روایت تازه از پشت پرده اختلاف عزت الله انتظامی و جمشید مشایخی؛ از ضبط جداگانه سکانس های «هزاردستان» تا رایزنی ...
نگاه ایران:  محمود گبرلو با اشاره به اظهارات جمشید مشایخی در جشن منتقدان سینمایی از برگزارکنندگان مراسم های سینمایی درخواست کرد که سنجیده ...
حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن جشن منتقدان سینما؛
نگاه ایران: در جریان برگزاری یازدهمین جشن منتقدان و نویسندگان سینما جمشید مشایخی در حالی که به پخش مکرر یک بازیگر در تیزرهای ...