| پنجشنبه، 29 مهر 1400
نگاه ایران/آدینه صالح نژاد: اولین دوره مسابقات دارت جانبازان و معلولین شهرستان لنگرود با همت هیات ورزش های جانبازان و معلولین استان ...
نگاه ایران/احسان حسن پور:عصر امروز شنبه 28 مردادماه با ابتکار انجمن دارت، هیات بدن سازی و هیات ورزش های همگانی شهرستان لاهیجان ...
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان لاهیجان خبر داد؛
نگاه ایران:رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان لاهیجان از برگزاری نخستین دوره مسابقات دارت و مچ اندازی به مناسبت روز خبرنگار در ...