| سه شنبه، 09 آذر 1400
نگاه ایران:مدیرمحیط زیست، ایمنی و بهداشت شرکت شهرک های صنعتی استان فارس درباره مرگ دو کارگر یک واحد تولیدی در مخزن آمونیاک ...
نگاه ایران:یک کارگر شرکت داروسازی واقع در شهرک صنعتی رشت، به دلیل مسمومیت ناشی از استنشاق گاز داخل راکتور تولید مواد اولیه ...