| پنجشنبه، 10 آذر 1401
دبیر علمی همایش ملی تالش‌شناسی بیان نمود :
به گزارش نگاه ایران: ولی جهانی در جلسه هم اندیشی همایش تالش شناسی در گیلان با قدردانی از استقبال خوب اساتید، پژوهشگران، ...