| جمعه، 30 مهر 1400
نگاه ایران/ مهدیه عطایی:شیرین پارسی یکی از زنان فعال ایران شناخته می شود که در روستای چپه زاد شاندرمن گیلان زندگی می کند. پارسی ...
از فرانسه تا روستای چپه زاد شاندرمن:
نگاه ایران/ مریم صابری: از اروپا تا شاندرمن راه زیادی است. از زندگی در فرانسه تا روستای چپه زاد در شاندرمن شهری کوچک ...