| دوشنبه، 27 دی 1400
نگاه ایران:امیر تتلو با منتشر کردن تصویری از لباس تیم نفت طلاییه در فضای مجازی از پیوستن خود به تیم علی کریمی ...
نگاه ایران:برخی از مالکان سوپرمارکت و رستوران که از باشگاه نفت تهران طلب کار هستند، مدعی شدند که عامل بدهی های ...
نگاه ایران:آیا مدافع راستی که هنوز تیم خود را مشخص نکرده راهی نفت تهران خواهد شد؟ اوایل فصل گذشته و درست هنگامی که ...