| پنجشنبه، 07 بهمن 1400
با یادآوری دیدار با آیت الله هاشمی رفسنجانی؛
نگاه ایران: کانال حامیان دکتر ثابت قدم یادداشت شهردار سابق رشت را به مناسبت سالروز واقعه هفتم تیرماه منتشر کرد. در این یادداشت که ...