| شنبه، 24 مهر 1400
در آیین تودیع و معارفه رئیس دادگستری و دادستان شهرستان شفت مطرح شد:
نگاه ایران: قائم مقام دادگستری گیلان پیش از ظهر امروز در آیین تودیع و معارفه رئیس دادگستری و دادستان شهرستان شفت با ...