نگاه ایران:  نخستین دوره داستان نویسی تماشاخانه استاد اکبر رادی با تدریس مجتبا پورمحسن برگزار می شود. تماشاخانه خصوصی استاد اکبر رادی که از اسنفدماه سال گذشته آغاز به کار کرده، در ادامه گسترش فعالیت های فرهنگی و هنری خود اقدام ...

[caption id="attachment_6588" align="alignnone" width="132"] مجتبا پورمحسن *[/caption] عصر یکشنبه تمام کسانی که در ماه های اخیر اخبار درگیری های شهردار و شورای شهر رشت را پیگیری می کردند، روزی متفاوت بود. بازوهای رسانه ای مخالفان سرسخت شهردار رشت – آن دسته ...

​نکاتی درباره مراسم تجلیل شهرداری از خبرنگاران:
وقتی از دیدن احترام سورپرایز شدیم!
21 مرداد 94

[caption id="attachment_6588" align="alignnone" width="136"] مجتبا پورمحسن *[/caption] سال هاست که در مراسم روز خبرنگار شرکت نمی کنم. دلایل متعددی برای شرکت نکردن دارم، اما یکی از مهم ترین هایش،ساختار مضحک این برنامه هاست. هر سال ارگان های مختلف دولتی، مراسمی به ...

نقدی بر اختلافات تمام نشدنی شورای شهر رشت با شهرداران:
از جان شهر رشت چه می خواهید؟
18 مرداد 94

[caption id="attachment_6588" align="alignnone" width="157"] مجتبا پورمحسن *[/caption] تنها چهار ماه از آغاز به کار شهردار جدید رشت می گذرد و بعضی از اعضای شورای شهر رشت که از همان موقع شمشیر را برای ثابت قدم از رو بسته بودند،حمله به شهرداری ...