| شنبه، 01 آبان 1400
نگاه ایران:  نخستین دوره داستان نویسی تماشاخانه استاد اکبر رادی با تدریس مجتبا پورمحسن برگزار می شود. تماشاخانه خصوصی استاد اکبر رادی که ...
[caption id="attachment_6588" align="alignnone" width="132"] مجتبا پورمحسن *[/caption] عصر یکشنبه تمام کسانی که در ماه های اخیر اخبار درگیری های شهردار و شورای شهر ...
​نکاتی درباره مراسم تجلیل شهرداری از خبرنگاران:
[caption id="attachment_6588" align="alignnone" width="136"] مجتبا پورمحسن *[/caption] سال هاست که در مراسم روز خبرنگار شرکت نمی کنم. دلایل متعددی برای شرکت نکردن دارم، ...
نقدی بر اختلافات تمام نشدنی شورای شهر رشت با شهرداران:
[caption id="attachment_6588" align="alignnone" width="157"] مجتبا پورمحسن *[/caption] تنها چهار ماه از آغاز به کار شهردار جدید رشت می گذرد و بعضی از اعضای ...