| یکشنبه، 14 آذر 1400
بازرس کل گیلان تاکید کرد:
نگاه ایران: باتوجه به وضعیت اقتصادی نامطلوبی که متأسفانه گریبانگیر سرمایه گذاری ما در استان شده است، چاره ای جز استفاده از ...
 رضا موسوی روزان از دلایل برکناری شهردار رشت گفت؛
نگاه ایران:سید رضا موسوی روزان عضو شورای شهر رشت که برخلاف دفعات پیشین تصمیم گرفت به جای حمایت از شهردار رشت و ...