| دوشنبه، 08 خرداد 1402
«انتشار ویدئویی کوتاه با واکنش طنز کاربران ایرانی همراه شد. برای آنها هم عجیب بود دایی چطور این قدر راحت در آن مراسم چرت می‌زند اما چرت‌زدن علی دایی را نباید شوخی گرفت.»
نگاه ایران:با وجود حاشیه سازی و تلاش کشورهای عربی برای بدنام کردن قطر و گرفتن میزبانی جام جهانی فوتبال از این کشور، ...