| پنجشنبه، 10 آذر 1401
رئیس شورای شهر حویق تالش خبر داد:
نگاه ایران: رئیس شورای شهر حویق تالش گفت: استعفای شهردار حویق مورد تأیید اعضای شورای اسلامی این شهر قرار گرفت. یعقوب غفاری عصر ...
اختلاف میان اعضای شوراهای شهر و 2 تن از شهرداران تالش ادامه دارد
نگاه ایران/طاها عبداللهی:  دوتن از شهرداران شهرستان تالش در آستانه خداحافظی با صندلی مدیریت هستند. اختلاف نظر میان شورای اسلامی شهر و شهرداران ...
به گزارش نگاه ایران: شهرداری حویق در آستانه روز خبرنگار از خبرنگاران فعال در حوزه مسائل مربوط به این شهر قدردانی کرد. فرشید شفقی شهردار این ...