| جمعه، 30 مهر 1400
گفت‌وگوی گیل نگاه با محمدعلی برنو عکاس گیلانی رئیس جمهور و عکاس سال اروپا؛
نگاه ایران/ مریم صابری: ساده و صمیمی در رفتار اما در کار جدی و موفق. محمدعلی برنو عکاس موفق رشتی را می گوییم. ...
نگاه ایران/گروه فرهنگی: محمدعلی برنو عکاس رسمی رئیس جمهور، با عکس هایی از حسن روحانی موفق به کسب مدال طلای بخش سیاسی- ...