| پنجشنبه، 10 آذر 1401
به گزارش نگاه ایران : اخیرا شرکت گوگل در قسمت نقشه یاب (google maps) به جای نام ولیعصر از نام پهلوی استفاده ...