| شنبه، 05 آذر 1401
علی رغم حواشی به وجود آمده اما «شب موسیقی فیلم مسعود کیمیایی» فردا شب بروی صحنه تالار وحدت می رود. موسیقی فیلم ...