| جمعه، 07 بهمن 1401
مدیر کل زندانهای استان گیلان:
نگاه ایران: سیدحمید حسینی مدیرکل زندانهای استان گیلان در نشستی با مدیرکل فنی و حرفه ای استان بیان داشت: تسهیل در اشتغال ...
مدیرکل زندان‌های گیلان:
نگاه ایران:  به نقل از روابط عمومی اداره کل زندانهای استان گیلان، نشست شورای اداری زندانهای استان گیلان با حضور معاونین، روسای ...
مدیرکل زندان های گیلان:
نگاه ایران: مدیرکل زندانهای استان گیلان در بازدیدی که رییس کل دادگستری استان گیلان به همراه هیات همراه از زندان ضیابر داشت ...
مدیرکل زندانهای گیلان:
نگاه ایران:. در اولین نشست فصلی مددکاران اجتماعی زندانهای گیلان در سال جاری سید حمید حسینی بیان داشت ، توسعه و تعمیم ...
مدیرکل زندانهای استان گیلان:
نگاه ایران: به گزارش روابط عمومی اقدامات تامینی و تربیتی زندانهای گیلان، مدیر کل زندانهای استان در معیت روسای ستادی، بمنظور تسهیل در ...