جمعه، 09 خرداد 1399 | 2020 Friday 29 ,May  
ویدا وکیلی بانوی شاعر شیرازی که سروده‌اش معروف‌ترین شعر انتخاباتی امسال شد؛
«هوای آخر اردیبهشت روحانی است» را من سرودم نه حافظ!
7 خرداد 96

نگاه ایران:از هر چند پست تلگرامی و اینستاگرامی که در ایام انتخابات می دیدی این شعر ویژه به چشم می خورد. شعری که با مصراع «هوای آخر اردیبهشت روحانی است» به پایان می رسد و به دلیل لطافتش، برخی ...