| پنجشنبه، 20 بهمن 1401
در اولین جلسه شورای توسعه علوم و فناوری‌های بنیادی گیلان مطرح شد؛
نگاه ایران/لیلا پاکیزه: اولین جلسه شورای توسعه علوم و فناوری های بنیادی استان به همت دانشگاه علوم پزشکی گیلان و خدمات بهداشتی درمانی ...