نگاه ایران/شیرین کریمی: نمایش «امپرسیون جیغ بنفش» که از ۱۸ آذر در رشت به روی صحنه رفته تا 30 آذر برای علاقه مندان اجرا می شود. «امپرسیون جیغ بنفش» نوشته ی پیام لاریان به کارگردانی افشین سپاسگزار از ۱۸ آذر، ساعت ...

نگاه ایران:: «امپرسیون جیغ بنفش» از ۱۸ آذر ساعت ۲۰ در رشت، به روی صحنه می رود. به گزارش مشاور رسانه ای این نمایش، امپرسیون جیغ بنفش نوشته ی پیام لاریان به کارگردانی افشین سپاسگزار از ۱۸ آذر، ساعت ۲۰ در ...

نگاه ایران : به گزارش تئاتر گیلان، بابک تیزهوش کارگردان نمایش « همه دزدها که دزد نیستند » درباره ی این نمایش گفت:  یک دزد وارد خانه معاون شهردار شده و در هنگام دزدی، معاون شهردار با جولیا معشوقه ی پنهانی ...