| یکشنبه، 06 آذر 1401
سرخپوشان پایتخت جام چهارمین قهرمانی پیاپی را در ورزشگاه خالی آزادی بالای سر بردند
در سال‌های اخیر جشن‌های قهرمانی پرسپولیس همیشه حواشی خاصی داشته است. حاشیه‌هایی که جمعه شب و در جشن پوکر قهرمانی هم به چشم آمد.
                                                                                      *** روزنامه های اقتصادی و صنعتی ***                               *** روزنامه های ورزشی ***                  
                                                                                                *** روزنامه های اقتصادی و صنعتی ***                                       *** روزنامه های ورزشی ***                    
                                                                                                *** روزنامه های اقتصادی ***                                       *** روزنامه های ورزشی ***                  
*** روزنامه های اقتصادی *** *** روزنامه های ورزشی ***  
                                                                                          روزنامه های اقتصادی                                                  
                                                                                                *** روزنامه های اقتصادی ***                                       *** روزنامه های ورزشی ***                    
                                                                                                *** روزنامه های اقتصادی ***                                       *** روزنامه های ورزشی ***                  
                                                                                            *** روزنامه های اقتصادی ***                                       *** روزنامه های ورزشی ***