| جمعه، 12 آذر 1400
وقتی ذخایر آبی در گیلان هم ته می کشد
نگاه ایران: جیره بندی آب در بسیاری از استان ها محتمل است. رئیس کمیسیون «کشاورزی، آب و منابع طبیعی» مجلس شورای اسلامی با ...
مدیرکل بیمه سلامت گیلان:
نگاه ایران: مدیرکل بیمه سلامت گیلان با اشاره به لغو قرارداد این اداره با بیمارستان های گلسار و قائم رشت گفت: بیمه شدگان، ...
مدیرکل بیمه سلامت گیلان؛
نگاه ایران:مدیرکل بیمه سلامت گیلان از رشد سه برابری تعداد بیمه شدگان استان در پنج حوزه بیمه های کارکنان دولت ، روستاییان، ...