| یکشنبه، 14 آذر 1400
سیاست بین الملل عرصه تلاش برای به حداکثر رساندن منافع و خواسته ها برای هر یک از بازیگران روابط بین الملل است. آنچه مسلم است؛ این است که کشورها با به کارگیری مکانیسم های مختلف اعم از سیاسی و اقتصادی دنبال بیشترین منافع اقتصادی و امنیتی برای خودشان هستند.
ابوالفتح فخرمحمدیان کارشناس ارشد علوم سیاسی و پژوهشگر حوزه دیپلماسی گسترش و اشاعه بازارهای جهانی و تشدید رقابت های اقتصادی در سطح بین المللی ...
گفت‌و‌گو با هوشنگ امیراحمدی، استاد گیلانی دانشگاه نیوجرسی:
نگاه ایران: دکتر هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه در آمریکا یکی از مهمترین چهره ها در حوزه روابطه ایران و آمریکاست. سال هاست ...
فیاض زاهد:
نگاه ایران: فیاض زاهد  درباره تخریب ها علیه سیاست خارجی دولت یازدهم گفت :آنچه نقطه قوت آقای روحانی محسوب می شود سیاست خارجی ...
استاندار گیلان در اجلاس مشترک استانداران مطرح کرد:
  نگاه ایران: استاندار گیلان در اجلاس مشترک استانداران گفت: مسیرهای سازنده روابط با کشورهای همسایه در چند سال گذشته با افول مواجه ...
به گزارش نگاه ایران : قدمت تعامل و مبادله بین جوامع و گروههای انسانی به چند هزار سال قبل برمی گردد. اما ...