| شنبه، 13 آذر 1400
نگاه ایران: تنها چند روز تا انتخابات شورای شهر باقی مانده است؛ انتخاباتی که نسبت به دوره های پیش تا حدودی فرق ...
نگاهی به بسامد تخصص در ائتلاف های انتخابات شورای شهر؛
نگاه ایران:  انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر رشت در حالی 2 روز دیگر برگزار می شود که تعداد ائتلاف های شکل ...
مهرداد ورزلدوست، کاندیدای انتخابات شورای شهر رشت:
نگاه ایران: مهندس مهرداد ورزلدوست کاندیدای پنجمین دوره از انتخابات شورای شهر رشت در ستاد حامیان عقلانیت توسعه گفت: به امید اینکه ...
با سخنرانی الیاس حضرتی؛
نگاه ایران: ستاد حامیان مردمی گفتمان عقلانیت و توسعه بعدازظهر امروز با حضور الیاس حضرتی، نماینده ادوار مجلس رشت افتتاح می شود. به ...
نگاه ایران:حامیان مردمی گفتمان عقلانیت و توسعه در سومین بیانیه خود فهرست کاندیداهای اصلح خود را معرفی کردند. در این بیانیه آمده است:«همچنان ...
با به هم پیوستن سه کمپین همسو؛
نگاه ایران: با به هم پیوستن سه کمپین همسو، کمپین بزرگ حامیان دکتر ثابت قدم شکل گرفت. متن زیر توسط روابط عمومی کمپین مردمی ...
نگاهی اجمالی به فرآیند توسعه شهری در رشت؛
نگاه ایران:در فاصله پنج روز به انتخابات شورای اسلامی شهر رشت، گروه حامیان مردمی گفتمان عقلانیت و توسعه، خلاصه ای از منشور ...
نگاه ایران: توسعه، انسان ویژه ای را می طلبد؛ نمی توان هم آرزوی توسعه داشت هم نامنظم و بی توجه به قانون ...
بیانیه دوم حامیان مردمی گفتمان عقلانیت و توسعه منتشر شد؛
نگاه ایران:  گروه موسوم به حامیان مردمی گفتمان عقلانیت و توسعه در دومین بیانیه ی خود فهرست کاندیداهای مورد حمایت این جریان در ...
معیارهای عقلانیت و توسعه؛
نگاه ایران: وقتی جامعه ای به سوی توسعه می رود، لزوما مردم یا نخبگان فکری و کارگزاران اجرایی اش نباید مثل هم ...
معیارهای عقلانیت و توسعه؛
نگاه ایران: شاید آکثر آدم ها از ایام مدرسه این اصل بدیهی را بارها شنیده اند که برای رسیدن به نتیجه ی ...
تهدیدهای ضدتوسعه و فرصت های عقلانیت و توسعه؛
نگاه ایران / گروه اجتماعی:  مسیری که تیم سپیدرود رشت در فصل جاری طی کرد تا توانست برای اولین بار به لیگ ...
معیارهای عقلانیت و توسعه؛
نگاه ایران:  توسعه، مفهومی است که این روزها سکه رایج کاندیداهای انتخابات شورای شهر است. کمتر کاندیدایی را می توان یافت که در ...
بیانیه شماره یک «حامیان مردمی گفتمان عقلانیت و توسعه»
نگاه ایران: همزمان با روز ملی شوراها، گروه موسوم به «حامیان مردمی گفتمان عقلانیت و توسعه» بیانیه شماره یک خود را صادر ...
نگاه ایران/گروه اجتماعی: بازآفرینی شهری، یک نگرش جدید در شهرسازی ایران و گامی هوشمندانه در جهت ایجاد تغییرات مثبت و و عملکردی ...