| جمعه، 07 بهمن 1401
نگاه ایران : اولین ویدئوی آپلود شده در یوتیوب مربوط به 12سال پیش است. دوازده سال پیش یکی از بنیان گذاران یوتیوب به ...