| شنبه، 13 آذر 1400
کاظم دلخوش:
نگاه ایران: به گزارش روابط عمومی هیات عالی نظارت شوراهای استان، رییس هیات عالی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراهای استان گیلان، ضمن ...
نگاه ایران:در پی انتقاد رییس ستاد انتخابات استان گیلان مبنی بر تا خیر اعلام نهایی هیات عالی نظارت استان در خصوص بررسی ...
جعفر زاده نماینده رشت در مجلس مطرح کرد؛
نگاه ایران: نماینده مردم رشت در مجلس،هیات عالی نظارت را مرجع تظلم خواهی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی عنوان کرد و گفت: نامزدها ...
گردهمایی ناظران و بازرسان هیأت عالی انتخابات شوراهای گیلان برگزار شد؛
نگاه ایران:گردهمایی ناظران، بازرسان، رابطان و مشاوران هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای گیلان برگزار شد. گردهمایی ناظران، بازرسان، رابطان و مشاوران هیأت ...