| دوشنبه، 27 دی 1400
به دلیل موفقیت در جشنواره پژوهش و فناوری؛
نگاه ایران: جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو روز گذشته  با مشارکت وزارت نیرو و شرکت های تابعه  در محل پژوهشگاه نیرو ...
نگاه ایران/مطهر منفرد: یازدهمین دوره مسابقات سراسری شطرنج در بشخ مردان وزارت نیرو که از 30 آبانماه به میزبانی آبفای گیلان در ...
کار مشترک ایران و کره جنوبی برای نخستین بار به صورت پایلوت در گیلان اجرا شد؛
نگاه ایران:طرح تصفیه خانه ی فاضلاب به روش SBR امروز دوشنبه 22 آبان ماه با حضور مدیرکل دفتر استانداردها و طرح های ...
مدیرعامل آبفار گیلان:
نگاه ایران:مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان با اشاره به محدویت منابع آبی کشورمان افزود: در سال 1350 سرانه آب هر ...
به دلیل تعمیر خط انتقال مجتمع آبرسانی شهید خوش سیرت؛
نگاه ایران: روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفار گیلان از قطع آب شرب در سه شهرستان گیلان در روز یکشنبه 27 فروردین ...