| یکشنبه، 13 آذر 1401
واکنش کیهان به فیلم برخورد گشت ارشاد با یک دختر جوان:
نگاه ایران:   روزنامه کیهان نوشت: انتشار فیلم درگیری مامور زن گشت ارشاد نیروی انتظامی با یک دختر بدحجاب در روزهای گذشته واکنش ...
نگاه ایران: سخنگوی ناجا دربارهٔ فیلم برخورد مأموران گشت ارشاد با دختر جوان توضیحاتی را ارائه کرد. سردار سعید منتظرالمهدی در حاشیه مراسم فارغ ...
نگاه ایران:صبح دیروز قضات شعبه 11 دادگاه کیفری تهران، مرد جوانی را محاکمه کردند که تحت عنوان مأمور گشت ارشاد، دخترجوانی را ...